โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเมย์ปาลิณ เจริญศรีฐิติกร

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิมลพันธ์ สุภาวะ
ครูผู้สอน