โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
เพลงโรงเรียน
มาร์ชอักษรประสิทธิ์

ฟ้าชมพูดูเด่นเป็นสง่า

โบกสะบัดไปมา แลพลิ้วปลิวไสว

เป็นสีแห่งแข็งแกรงเกรียงไกร

พลังใจ "อักษรประสิทธิ์" นิดนิรันดร์

อักษรประสิทธิ์ยึดมั่นการศึกษา

ดุจร่มไทรใหญ่สาขา หยั่งรากมั่น

ทำแต่ดี มีวินัย นั้นสำคัญ

สมัครสมานรู้รักสามัคคี

การศึกษาดีเด่น เป็นหลักใหญ่

เราภูมิใจ ยึดมั่นเป็นหลัก สมศักดิ์ศรี

"อักษรประสิทธิ์" ศึกษาเด่น เน้นวินัย ใฝ่ใจทำดี

เพื่อศักดิ์ศรีเกียรติสูงส่งโรงเรียนเรา

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.18 MB