โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มี.ค. 64 ทดสอบ NT ป.3
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ฝ่ายวิชาการ
13 มี.ค. 64 ทดสอบ O-net ป.6
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ฝ่ายวิชาการ
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 ทดสอบ O-net ม.3
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ฝ่ายวิชาการ
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 ทดสอบ Rt ป.1
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย
อาคารเจิดจรัส
12 ก.ค. 62 Coaching Team
ครูสุพรรณษา  ครูเกศสุดา